Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Disposicions normatives

Ordenances no fiscals

1 publicació
Ordenança de l’Administració Electrònica de la Diputació i els seus ens
19/03/2018 10:58 - Registre de publicació

Text íntegre publicat al BOP de Lleida núm. 55 de 19 de març de 2018 - Número de registre 2053

Seu Electrònica