Informació de la Seu

Imprimir còpia autèntica

Dades de la Seu electrònica: titular i òrgan de gestió

 

La titularitat i la gestió d'aquesta seu electrònica correspon a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida. Podeu contactar-hi a través dels següents mitjans de comunicació:

Adreça:  Rambla Ferran, 18  -  25007 Lleida

Telèfon:  973 230 401

Correu electrònic: oagrtl@diputaciolleida.cat

Formulari de consultes, queixes i suggeriments: aquí


Seu Electrònica