Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Relació de serveis que ofereix l'OAGRTL

 

L'OAGRTL presta els següents serveis al ciutadà pel que fa a les actuacions que porta a terme en base a les delegacions de funcions efectuades pels Ajuntaments o altres ens en relació als tributs locals o altres ingressos de dret públic:

- donar informació de caràcter general  

- informar sobre consultes concretes de la situació d'un contribuent o d'un expedient que tramita l'OAGRTL

- assistència al ciutadà a l'hora de presentar declaracions, autoliquidacions, sol·licituds i recursos.

- resoldre tràmits com ara:

- pagament de tributs o altres ingressos de dret públic

- domiciliació bancària de rebuts

- modificació de l'adreça a efectes de notificacions i comunicacions emeses des de l'OAGRTL

- emissió dels documents per a poder efectuar el pagament dels deutes    

- emissió de certificats cadastrals (Punt d'Informació Cadastral), en virtut del conveni signat amb el Cadastre.

- emissió de certificats de caràcter tributari

- recepció i tramitació de les declaracions de:

- l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)

- declaracions cadastrals models 902N, 903N i 904N

- recepció i comprovació de les autoliquidacions de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

- resolució de les sol·licituds de:

- concessió de beneficis fiscals (exempcions i bonificacions) en els impostos municipals delegats

- devolució d'ingressos indeguts i devolucions derivades de la normativa del tribut 

- ajornament, fraccionament i pròrroga del pagament

- suspensió del procediment de recaptació

- d'esmena d'errors materials, aritmètics o de fet

- resolució dels recursos de reposició presentats contra actes dictats per l'OAGRTL.

- resolució d'al·legacions presentades dins dels procediments tramitats per l'OAGRTL.

Tots aquests serveis sempre tenint en compte les delegacions que, en cada cas concret, tingui l'OAGRTL en relació a les funcions de gestió, recaptació, inspecció dels diferents tributs i ingressos de dret públic.  

 

Podeu accedir als serveis que s’ofereixen a través d’aquesta Seu mitjançant el següent enllaç:

Serveis de la Seu

Podeu accedir als tràmits que s'ofereixen per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual:

Oficina Virtual de l'OAGRTL

 

 

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers