Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Canals d’accés als serveis de l’OAGRTL

 

L'OAGRTL està estructurat en uns Serveis Centrals i deu oficines territorials, a través de les quals podeu accedir presencialment als serveis que ofereix l'Organisme. Podeu obtenir les corresponents dades d'ubicació física, telèfon de contacte i correu electrònic a través del següent enllaç a la xarxa d'oficines.

Pel que fa als serveis que l'OAGRTL ofereix a través de mitjans electrònics, hi podeu accedir a través de l'Oficina Virtual.

 

Seu Electrònica