Imprimir còpia autèntica

El lloc web https://seu.oagrtl.cat constitueix la seu electrònica de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (en endavant, OAGRTL), amb domicili a Rambla Ferran núm. 18 - 25007 de Lleida, amb NIF P7500015H, d’acord amb el Decret número 1618, de 30 de maig del 2012, de la Presidència de la Diputació, i en compliment del que estableix la Llei 11/2007 sobre les seus electròniques.

La seu electrònica té com a objectiu proporcionar un mecanisme als ciutadans per tal que puguin:

 • Accedir a la informació publicada per l’OAGRTL, en compliment de les funcions que té atribuïdes per la Diputació Provincial de Lleida i recollides als seus Estatuts de creació i regulació
 • Facilitar els mecanismes telemàtics de consulta necessaris per interactuar amb l’Administració pública, en els termes legals previstos amb caràcter general i en compliment de la normativa reguladora de l’accés telemàtic dels ciutadans als serveis públics (Llei 11/2007) i les normes reguladores del tractament de dades personals (Llei Orgànica 15/1999), per tal que el ciutadà accedeixi als serveis públics que proporciona l’OAGRTL de forma lliure i gratuïta.

Mitjançant aquest avís legal es regulen les condicions i normes d’ús d’aquesta seu electrònica, així com la previsió del règim de responsabilitats derivades del mal ús que el ciutadà pugui fer de la informació i directrius contingudes. L'accés i/o utilització de la seu electrònica per part del ciutadà implica la seva adhesió a totes les condicions i normes d’ús aplicables, tant les publicades en el propi entorn web com la resta de normes que regulen aquesta seu electrònica.

 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut de l’espai web https://seu.oagrtl.cat en la seva totalitat, incloent-hi la descripció i característiques tècniques de productes, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, està protegit per les lleis nacionals i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial, i són titularitat de l’OAGRTL o d’aquells tercers que n'hagin autoritzat l’ús a l’OAGRTL.

En cap cas, l’accés a la seu electrònica implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació aplicable sobre propietat intel·lectual i industrial.

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat per l’OAGRTL queden prohibits, excepte quan el contingut del web sigui utilitzat per als fins legítimament descrits en cada cas.

El ciutadà es compromet i està obligat, en l’accés i utilització dels continguts del web, a fer-ne un ús diligent, adequat i lícit i, en particular, resta prohibida la supressió, elusió o manipulació del copyright i altres dades identificatives, dels drets protegits en favor de l’OAGRTL i dels tercers, els drets dels quals també estiguin protegits per les normes d’aplicació en aquest sentit.

Així mateix, el ciutadà s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre-hi publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones, amb independència de la seva finalitat, així com s'abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

  

Responsabilitat respecte del contingut del web.

D’acord amb el que requereix l’article 10.2 de la Llei 11/2007, l’OAGRTL es responsabilitza plenament de la veracitat, integritat i actualitat de la informació publicada a la seva seu electrònica. Per fer garantía d’aquest compromís, les comunicacions telemàtiques provinents d’aquest entorn web estan autenticades amb un certificat electrònic que identifica a l’OAGRTL com a titular d’aquest lloc web.

Així mateix, es garanteix que les comunicacions establertes pels ciutadans amb l’OAGRTL a través de la seu electrónica es tractaran amb la confidencialitat requerida per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, i per la resta de normes que regulen l’activitat de les Administracions Públiques. Per garantir aquest nivel de confidencialitat, l’accés a aquests serveis i procediments pot requerir la identificació fefaent del ciutadà a través de diferents mitjans, essent en alguns casos imprescindibles l’autenticació a través d’un certificat digital reconegut dels admesos per l’OAGRTL, la llista dels quals està disponible en aquest enllaç

 

Política de protecció de dades personals

L’OAGRTL es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les dades comunicades a través de la seu electrònica, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, i d’acord amb les següents indicacions:

 1. Dades tractades: A través de la seu electrònica es capturen exclusivament les següents dades:
  1. Noms, adreces personals o professionals, número de telèfon i altres dades de contacte, associades als tràmits que específicament ho requereixin.
  2. Dades tècniques relatives al tipus de navegador i sistema operatiu emprat per l’usuari, a efectes de oferir-li una millor navegació de la seu electrònica.
  3. Dades de caràcter tributari, específicament relacionades amb el tràmit en concret que l’usuari vulgui iniciar.
 2. Tractament: Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per tramitar la sol·licitud que s’està cursant. Tant els responsables del fitxer com les persones que intervenen en el tractament de les dades estan sotmeses a compromisos de confidencialitat. Així mateix, l’OAGRTL adopta totes les mesures, tant tècniques com organitzatives, requerides per la legislació vigent per garantir la confidencialitat de les dades.
 3. Cessions: Les dades de caràcter personal recollides a través d’aquesta seu electrònica no seran facilitades a tercers aliens a l’OAGRTL, excepte en allò que sigui necessari per la prestació dels serveis sol·licitats o a requeriment de les autoritats públiques competents, sempre respectant el marc de la legalitat i traslladant com sigui pertinent els mateixos compromisos de confidencialitat a que s’obliga l’OAGRTL.
 4. Consentiment: La sol·licitud d’un tràmit mitjançant aquesta seu electrònica implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privades de l’OAGRTL, així com el consentiment a la incorporació de les dades personals incloses en la sol·licitud en els fitxers de tractament automatitzat designats per l’OAGRTL, així com a la seva cessió quan aquesta sigui imprescindible per a la prestació del servei sol·licitat.
 5. Drets i obligacions en relació amb el tractament de dades: Els usuaris podran, en tot moment, exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la incorporació de les seves dades. Per a l’exercici d’aquests drets, cal adreçar sol·licitud escrita i degudament signada a OAGRTL - Rambla de Ferran 18 - 25007 Lleida.  Més informació aquí.

 

Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web ('links') o a la pròpia de l'OAGRTL

Els enllaços i/o vincles introduïts al web són de caràcter merament informatiu i, per tant, l'OAGRTL no garanteix la veracitat de la informació que puguin facilitar aquestes pàgines.

En relació als enllaços establerts per altres pàgines a aquest web, així com en el cas que un usuari, entitat o pàgina web pretengui establir algun tipus d’enllaç amb destí al lloc web de l'OAGRTL, haurà d’acomplir les següents condicions d’ús:

- Haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament.

- Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

- L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia seu electrònica de l'OAGRTL i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de l'OAGRTL, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de cap manera la present seu electrònica, ni tan sols incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de la seu electrònica.

- No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la seu electrònica de l'OAGRTL o el seu contingut i/o finalitat.

- L’OAGRTL no serà responsable en cap sentit en relació amb els continguts de la pàgina web que ofereix l’enllaç. En concret, l’OAGRTL no es responsabilitza del fet que canvis en el contingut o estructura de la seu electrònica puguin provocar que la informació publicada a la pàgina web que ofereix l’enllaç esdevingui inútil o incoherent.

  

Responsabilitat i especificitats tècniques.

L'OAGRTL deixa constància dels següents elements a tenir presents en relació a les eines tècniques utilitzades per a l’accés i utilització de la seu electrònica:

- La seu electrònica disposa de mesures tecnològiques específiques per garantir un alt nivell de disponibilitat i continuïtat en el servei. Tot i això, l’OAGRTL no pot garantir la permanent disponibilitat de la seu electrònica, atès especialment que en l’accés telemàtic a la seu poden intervenir també elements de telecomunicació que no estiguin sota el control de l’organisme.

- L’OAGRTL no es considera responsable dels possibles danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest web.

- Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions i condicions establertes en aquest espai en relació amb l’ús de la seu electrònica titularitat de l'OAGRTL.

 

L'OAGRTL té dret a modificar els termes i condicions previstos en aquesta seu electrònica de forma unilateral, totalment o parcialment, entre altres, com a conseqüència de canvis legislatius i/o jurisprudencials, en relació amb el seu contingut. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troba aquest Avís Legal.

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers