Informació de la Seu

Imprimir còpia autèntica

Relació de dies hàbils i inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 06/01/2017 - Reis
 • 07/01/2017 - Dissabte
 • 14/01/2017 - Dissabte
 • 21/01/2017 - Dissabte
 • 28/01/2017 - Dissabte
 • 04/02/2017 - Dissabte
 • 11/02/2017 - Dissabte
 • 18/02/2017 - Dissabte
 • 25/02/2017 - Dissabte
 • 04/03/2017 - Dissabte
 • 11/03/2017 - Dissabte
 • 18/03/2017 - Dissabte
 • 25/03/2017 - Dissabte
 • 01/04/2017 - Dissabte
 • 08/04/2017 - Dissabte
 • 14/04/2017 - Divendres Sant
 • 15/04/2017 - Dissabte
 • 17/04/2017 - Dilluns de Pasqua Florida
 • 22/04/2017 - Dissabte
 • 29/04/2017 - Dissabte
 • 01/05/2017 - Festa del Treball
 • 06/05/2017 - Dissabte
 • 13/05/2017 - Dissabte
 • 20/05/2017 - Dissabte
 • 27/05/2017 - Dissabte
 • 03/06/2017 - Dissabte
 • 10/06/2017 - Dissabte
 • 17/06/2017 - Dissabte
 • 24/06/2017 - Sant Joan
 • 01/07/2017 - Dissabte
 • 08/07/2017 - Dissabte
 • 15/07/2017 - Dissabte
 • 22/07/2017 - Dissabte
 • 29/07/2017 - Dissabte
 • 05/08/2017 - Dissabte
 • 12/08/2017 - Dissabte
 • 15/08/2017 - L'Assumpció
 • 19/08/2017 - Dissabte
 • 26/08/2017 - Dissabte
 • 02/09/2017 - Dissabte
 • 09/09/2017 - Dissabte
 • 11/09/2017 - Diada Nacional de Catalunya
 • 16/09/2017 - Dissabte
 • 23/09/2017 - Dissabte
 • 30/09/2017 - Dissabte
 • 07/10/2017 - Dissabte
 • 12/10/2017 - Festa Nacional d'Espanya
 • 14/10/2017 - Dissabte
 • 21/10/2017 - Dissabte
 • 28/10/2017 - Dissabte
 • 01/11/2017 - Tots Sants
 • 04/11/2017 - Dissabte
 • 11/11/2017 - Dissabte
 • 18/11/2017 - Dissabte
 • 25/11/2017 - Dissabte
 • 02/12/2017 - Dissabte
 • 06/12/2017 - Dia de la Constitució
 • 08/12/2017 - La Immaculada
 • 09/12/2017 - Dissabte
 • 16/12/2017 - Dissabte
 • 23/12/2017 - Dissabte
 • 25/12/2017 - Nadal
 • 26/12/2017 - Sant Esteve
 • 30/12/2017 - Dissabte
 • Tots els diumenges

L'OAGRTL fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis, d’acord amb:

- L'article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (en vigor fins l’1 d’octubre del 2016)

- L’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en vigor a partir del 2 d’octubre).

Dies hàbils i inhàbils

Fins l’1 d’octubre de 2016:

Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (art. 48 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre).

Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte, sempre i quan no siguin festius.

A partir del 2 d’octubre de 2016:

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (art. 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres, sempre i quan no siguin festius.

Còmput de terminis

Fins l’1 d’octubre, el còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

A partir del 2 d’octubre, el còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Seu Electrònica