Informació administrativa

Imprimir còpia autèntica

Calendari d’implantació dels tràmits electrònics

 

En compliment de l’establert a la disposició addicional setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, el Consell d’Administració de l’OAGRTL, en data 12 de desembre del 2011, va aprovar el següent programa i calendari de treball per a l'adaptació dels procediments i actuacions de l'OAGRTL de la Diputació de Lleida a la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 

Nom del tràmit Any posada en marxa del tràmit per mitjans telemàtics
Emissió de certificat conforme un bé immoble es troba al corrent de pagament 31 de desembre de 2011
Presentació de declaració cadastral: Model 902, 903 i 904 Cadastre   31 de desembre de 2011
Sol·licitud genèrica 31 de desembre de 2012
Aportació de documentació requerida per l'OAGRTL     31 de desembre de 2012
Emissió de certificats: de no tenir cap objecte tributari al seu nom   31 de desembre de 2012
Emissió de certificats: estar al corrent de pagament amb l'OAGRTL   31 de desembre de 2012
Presentació de declaració: Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)  31 de desembre de 2012
Sol·licitud de pròrroga del pagament     31 de desembre de 2012
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Béns Immobles: bonificació potestativa per famílies nombroses   31 de desembre de 2012
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: exempció per minusvalia     31 de desembre de 2012
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: altres beneficis fiscals     31 de desembre de 2013
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: bonificació potestativa vehicles històrics o de més de 25 anys     31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per altres motius (Impost sobre Béns Immobles)  31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per altres motius: error municipi, grup tarifa, etc (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)  31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per baixa de la referència cadastral (Impost sobre Béns Immobles)  31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per baixa del vehicle (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)  31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per error en el subjecte passiu (Impost sobre Béns Immobles)  31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per error en el subjecte passiu (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)   31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per error en el valor cadastral (Impost sobre Béns Immobles)  31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): qualsevol motiu (Impost sobre Activitats Econòmiques)  31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): qualsevol motiu (Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana)  31 de desembre de 2013
Sol·licitud devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): del recàrrec i interessos de demora     31 de desembre de 2013
Sol·licitud devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per duplicitat o excés pagament 31 de desembre de 2013
Emissió de certificats: altres certificats     31 de desembre de 2014
Presentació d'autoliquidacions: alta a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 31 de desembre de 2014
Presentació d'un recurs de reposició      31 de desembre de 2014
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Activitats Econòmiques     31 de desembre de 2014
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Béns Immobles: altres beneficis fiscals     31 de desembre de 2014
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua): altres beneficis fiscals     31 de desembre de 2014
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua): bonificació potestativa per transmissions a ascendents, descendents i cònjuge     31 de desembre de 2014
Presentació d'al·legacions (al tràmit d'audiència)  31 de desembre de 2015
Sol·licitud d'ajornament o fraccionament del pagament         31 de desembre de 2015

 

  

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers