Imprimir còpia autèntica

Si teniu alguna incidència, queixa o suggeriment o voleu fer alguna consulta de caràcter general sobre els serveis que es presten o no trobeu la informació que esteu buscant, podeu posar-vos en contacte a través d’una de les vies següents:

 

Arroba 

INTERNET

Formular queixa o suggeriment

Formular una consulta general

 Arroba

CORREU

Enviar un escrit a:

OAGRTL

Rambla Ferran 18 – 25007 Lleida

 Arroba

FAX

Enviar un escrit al fax 973224328
Seu Electrònica