Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

23 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
24/04/2019 09:02 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190085. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 02 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.98 de 24/04/2019 - ID N1900275940

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
24/04/2019 08:57 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació: Ajornaments i Fraccionaments. Relació núm. 20190014. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.98 de 24/04/2019 - ID N1900275939

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
24/04/2019 08:53 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190089. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 98 de 24/04/2019 - ID N1900275938

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
23/04/2019 08:23 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190088. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.96 de 22/04/2019 - ID N1900272723

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
23/04/2019 08:17 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190086. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.96 de 22/04/2019 - ID N1900271651

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
23/04/2019 08:12 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190087. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Solsona, Pl. Major, 8 de Solsona.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 96 de 22/04/2019 - ID N1900271649

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
23/04/2019 08:07 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190083. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 96 de 22/04/2019 - ID N1900271640

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/04/2019 08:13 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190081. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Cervera, Rbla. Lluis Sanpere, 14 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 88 de 12/04/2019 - ID N1900258626

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/04/2019 08:09 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190075. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 88 de 12/04/2019 - ID N1900258625

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/04/2019 08:05 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190082. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.88 de 12/04/2019 - ID N1900258624

Seu Electrònica