Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

9 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/12/2018 07:51 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180259. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.301 de 14/12/2018 - ID N1800847144

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/12/2018 08:05 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180245. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE NÚM 299 de 12/12/2018 - ID N1800836785

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/12/2018 08:00 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180248. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tàrrega, Pl. Les nacions sense Estat, 1 de Tàrrega.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.299 de 12/12/2018 - ID N1800836784

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/12/2018 07:53 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180246. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Vielha, Cl Sarriulera , 12 de Vielha.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 299 de 12/12/2018 - ID N1800836780

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
05/12/2018 07:55 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180243. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.293 de 05/12/2018 - ID N1800826314

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
05/12/2018 07:48 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20180244. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 293 de 5/12/2018 - ID N1800826312

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
03/12/2018 07:49 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180242. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 15 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturasl

BOE núm.291 de 3/12/2018 - ID N1800821430

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
30/11/2018 07:57 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació: Ajornaments i Fraccionaments. Relació núm. 20180070. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 289 de 30/11/2018 - ID N1800812050

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
28/11/2018 08:08 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20180241. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 287 de 28/11/2018 - ID N1800806970

Seu Electrònica