Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

8 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
15/02/2019 08:00 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20190023. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 40 de 15/02/2019 - ID N1900106085

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/02/2019 08:06 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190022. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE  núm.38 de 13/02/2019 - ID N 1900103898

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
06/02/2019 09:07 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190017. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 32 de 06/02/2019 - ID N1900082886

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
06/02/2019 09:02 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20190005. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 32 de 06/02/2019 - ID N1900082885

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
06/02/2019 07:58 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190018. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.32 de 06/02/2019 - ID N 1900082884

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
04/02/2019 08:06 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190016. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

 

BOE núm. 30 de 04/02/2019 - ID N1900078016

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
04/02/2019 07:41 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190014. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturaks

BOE núm. 30 de 04/02/2019 - ID N1900078015

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
01/02/2019 07:50 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190015. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 15 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.28 de 01/02/2019 - ID N1900074556

Seu Electrònica