Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

20 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
13/12/2017 08:03 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20170247. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 302 de 13/12/2017 - ID N1700781882

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
11/12/2017 09:11 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació: Ajornaments i Fraccionaments. Relació núm. 20170043. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 300 de 11/12/2017 - ID N1700778727

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
11/12/2017 08:25 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20170243. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 300 de 11/12/2017 - ID N1700778725

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
11/12/2017 08:15 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20170044. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 300 de 11/12/2017 - ID N1700778723

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
11/12/2017 08:08 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20170244. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 300 de 11/12/2017 - ID N1700778722

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
01/12/2017 08:05 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20170233. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 292 de 01/12/2017 - ID N1700769256

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
01/12/2017 08:01 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20170231. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 292 de 01/12/2017 - ID N1700764102

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
29/11/2017 08:33 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20170227. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 290 de 29/11/2017 - ID N1700759829

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
29/11/2017 08:27 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20170041. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 290 de 27/11/2017 - ID N1700759827

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
27/11/2017 08:17 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20170225. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Vielha, Cl Sarriulera , 12 de Vielha.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 288 de 27/11/2017 - ID N1700754194

Seu Electrònica