Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

Citacions per a notificació per compareixença al BOP

7 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
30/03/2020 10:21 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200095. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Cervera, Rbla. Lluis Sanpere, 14 de Cervera.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.73 de 18/03/2020 - ID N2000209940

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
30/03/2020 10:14 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200008. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.73 de 18/03/2020 - ID N2000209938

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
30/03/2020 10:09 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200094 . Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Vielha, Cl Sarriulera , 12 de Vielha.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 73 de 18/03/2020 - ID N2000205980

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/03/2020 08:24 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200090. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.65 de 13/03/2020 - ID N2000200297

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
13/03/2020 08:21 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20200086. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.65 de 13/03/2020 - ID N2000200293

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/03/2020 08:03 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200007. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.65 de 13/03/2020 - ID N2000196407

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/03/2020 07:59 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200089. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.65 de 13/03/2020 - ID N200196404

Seu Electrònica