Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

17 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/06/2019 07:58 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20190022. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.142 de 14/06/2019 - ID N1900419543

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/06/2019 07:54 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190143. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 142 de 14/06/2019 - ID N1900415667

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/06/2019 07:51 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20190021. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE  nÚM. 142 de14/06/2019 - ID N1900415664

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/06/2019 07:41 - Registre de publicació

Notificacions en relació a actuacions dels expedients de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues). Relació núm. 20190142. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 142 de 14/06/2019 - ID N1900415659

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
10/06/2019 08:19 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190139. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.138  de 10/06/2019 - ID N1900402930

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/06/2019 08:16 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190137. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 138 de 10/06/2019 - ID N1900402929

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/06/2019 08:13 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190140. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Cervera, Rbla. Lluis Sanpere, 14 de Lleida

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 138 de 10/06/2019 - ID N1900402928

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/06/2019 08:03 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190138. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 138 de 10/06/2019 - ID N1900402927

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
07/06/2019 07:42 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190136. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.136 de 07/06/2019 - ID N1900397295

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
07/06/2019 07:39 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190135. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.136 de 07/06/2019 - ID N1900394472

Seu Electrònica