Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

17 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
08/11/2019 08:15 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190291. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.269 de 08/11/2019 - ID N1900773969

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/11/2019 08:07 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació, resolució de recursos, devolució d’ingressos excessius. Relació núm. 20190045. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.269 de 08/11/2019 - ID N1900771748

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/11/2019 08:03 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190287. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturasl

BOE núm.269 de 08/11/2019 - ID N1900771747

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
08/11/2019 07:59 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190290. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.269 de 08/11/2019 - ID N1900771746

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/11/2019 07:55 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190292. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 269 de 08/11/2019 - ID N1900773971

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/11/2019 07:55 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190288. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 02 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.269 de 8/11/2019 - ID N1900771745

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/11/2019 07:51 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190289. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 269 de 8/11/2019 - ID N1900771744

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/11/2019 07:47 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190285. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Solsona, Pl. Major, 8 de Solsona.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 269 de 8/11/2019 - ID N1900767917

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/11/2019 07:44 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190286. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Les Borges Blanques, Cl Raval de Lleida, 26 de Les Borges Blanques de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.269 de 08/11/2019 - ID N1900767917

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
04/11/2019 07:42 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació, resolució de recursos, devolució d’ingressos excessius. Relació núm. 20190044. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.265 de 4/11/2019  - ID N1900755242

Seu Electrònica