Servicios de la Sede electrónica

Imprimir copia auténtica

Tablón de anuncios

26 anuncios
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
01/03/2021 08:07 - Registro de publicación

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20210046. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm51 de 01/03/2021 - ID N2100152825

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
01/03/2021 08:07 - Registro de publicación

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20210047. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.51 de 01/03/2021 - ID N2100152823

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
26/02/2021 08:35 - Registro de publicación

Notificacions de Resolucions de Recurs de Reposició d’Expedients Sancionadors de Trànsit. Relació núm. 20210006 . Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.47 de 24/02/2021 - ID N2100139606

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
26/02/2021 08:33 - Registro de publicación

Notificacions en relació al procediment de recaptació, resolució de recursos, devolució d’ingressos excessius. Relació núm. 20210004. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.49 de 26/02/2021 - ID N2100149291

Anunci calendari de la 1a cobrança 2021: del 24 de febrer al 28 d'abril
25/02/2021 15:18 - Registro de publicación

Del 24 de febrer al 28 d'abril del 2021: rebuts de l'IVTM 2021 i altres taxes que s'indiquen a l'anunci

Plazo de exposición: Fins el 28 d'abril del 2021

BOP de Lleida núm. 35 de 22/02/2021

Anunci d'aprovació i exposició pública padrons
25/02/2021 15:15 - Registro de publicación

Anunci d'aprovació i exposició pública del padró de rebuts de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica - execici 2021

Plazo de exposición: 1 mes

BOP de Lleida núm. 35 de 22/02/2021 

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
24/02/2021 08:58 - Registro de publicación

Notificacions de Resolucions de Sancions de Transit. Relació núm. 20210005. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.47 de 24/02/2021 - ID N2100139602

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
24/02/2021 08:58 - Registro de publicación

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20210004. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.47 de 24/02/2021 -  ID N2100139601

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
24/02/2021 08:57 - Registro de publicación

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20210044. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.47 de 24/02/2021 - ID N2100143303

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
24/02/2021 08:56 - Registro de publicación

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20210045. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.47 de 24/02/2021 - ID N2100143299

Sede Electrónica