Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

10 anuncis
Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
30/03/2020 10:29 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Sancions de Transit. Relació núm. 20200006. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 88 de 30/03/2020 - ID N2000220553

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
30/03/2020 10:21 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200095. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Cervera, Rbla. Lluis Sanpere, 14 de Cervera.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.73 de 18/03/2020 - ID N2000209940

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
30/03/2020 10:14 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200008. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.73 de 18/03/2020 - ID N2000209938

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
30/03/2020 10:09 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200094 . Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Vielha, Cl Sarriulera , 12 de Vielha.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 73 de 18/03/2020 - ID N2000205980

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/03/2020 08:24 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200090. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.65 de 13/03/2020 - ID N2000200297

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
13/03/2020 08:21 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20200086. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.65 de 13/03/2020 - ID N2000200293

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/03/2020 08:03 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200007. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.65 de 13/03/2020 - ID N2000196407

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/03/2020 07:59 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200089. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.65 de 13/03/2020 - ID N200196404

Calendari pagament en voluntària 1a cobrança 2020
26/02/2020 10:53 - Registre de publicació

Del 28 de febrer al 29 d’abril de 2020, ambdós inclosos. Rebuts de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica exercici 2020 dels municipis que es detallen en l'edicte.

Termini d'exposició: Fins el 29 d'abril del 2020

BOP Lleida núm. 39 de 26/02/2020 - Número de registre 1440

Aprovació padró IVTM 2020
26/02/2020 10:38 - Registre de publicació

Aprovació de padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 2020

Termini d'exposició: 1 mes

BOP Lleida núm. 39 de 26/02/2020 - Número de registre 1439

Seu Electrònica