Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

24 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
11/12/2019 07:55 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació: Ajornaments i Fraccionaments. Relació núm. 20190323. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 297 de 11/12/2019 - ID N1900852499

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
11/12/2019 07:52 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190321. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 297 de 11/12/2019 - ID N1900852497

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
11/12/2019 07:48 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190304. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.297 de 11/12/2019 - ID N1900852496

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
11/12/2019 07:44 - Registre de publicació

Notificacions en relació a actuacions dels expedients de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues). Relació núm. 20190322. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 297 de 11/12/2019 - ID N1900852495

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
11/12/2019 07:39 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190051. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 297 de 11/12/2019 - ID N1900852494

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/12/2019 08:12 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190319. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Les Borges Blanques, Cl Raval de Lleida, 26 de Les Borges Blanques de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 293 de 06/12/2019 - ID N1900846030

 

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/12/2019 08:09 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190320. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 293 de 06/12/2019 - ID N1900846029

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
04/12/2019 08:11 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190317. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 291 de 04/12/2019 - ID N1900842667

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
04/12/2019 08:01 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190318. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 02 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 291 de 04/12/2019 - ID N1900842666

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
04/12/2019 07:58 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190050. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 291 de 04/12/2019 - ID N1900842665

Seu Electrònica