Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

16 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
13/01/2020 08:28 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20200004. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.11 de 13/01/2020 - ID N2000013371

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/01/2020 08:23 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200001. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Cervera, Rbla. Lluis Sanpere, 14 de Cervera.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.11 de 13/01/2020 - ID N2000013369

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/01/2020 08:20 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200003. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Les Borges Blanques, Cl Raval de Lleida, 26 de Les Borges Blanques de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 11 de 13/01/2020 - ID N2000013368

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/01/2020 08:17 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200005. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tàrrega, Pl. Les nacions sense Estat, 1 de Tàrrega.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 11 de 13/01/2020 - ID N2000013367 

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/01/2020 08:12 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200002. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.11 de 13/01/2020 - ID N2000013366

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/01/2020 08:09 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20200006. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 11 de 13/01/2020 - ID N2000015364

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/01/2020 08:00 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190053. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 7 de 8/01/2020  - ID N1900914968

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/01/2020 07:54 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació: Ajornaments i Fraccionaments. Relació núm. 20190343. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 7 de 8/01/2020 - ID N1900913072

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/01/2020 07:53 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190344. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 7 de 8/01/2020 - ID N1900913073

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
07/01/2020 10:29 - Registre de publicació

Citació per a notificació per compareixença - Resolucions de recurs de reposició d'expedients sancionadors de trànsit. Relació núm. 20190036 - Oficina gestora: Secció de Multes i Sancions - Rambla Ferran 18 25007 Lleida

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 3 de 03/01/2020 - ID N1900912056

Seu Electrònica