Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

3 anuncis
Anunci del calendari de cobrança
19/06/2020 14:42 - Registre de publicació

Del 15 de juny al 17 d'agost del 2020, ambdós inclosos. Rebuts de l'IBI Urbana 2020 / BICE 2020 / Taxes i altres ingressos

Termini d'exposició: Fins el dia 17 d'agost

BOP de Lleida núm. 112 de 11/06/2020

Número de registre 3151

Anunci d'aprovació i exposició pública de padrons
19/06/2020 14:38 - Registre de publicació

Padrons de l'IBI Urbana 2020 i BICE 2020

Termini d'exposició: 1 mes

BOP de Lleida núm. 112 de 11/06/2020

Número de registre 3150

 

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/03/2020 08:03 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Seu Electrònica