Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

29 anuncis
Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
23/05/2019 08:10 - Registre de publicació

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20190013. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm 122 de 22/05/2019 - ID N1900354527

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
23/05/2019 08:05 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Recurs de Reposició d’Expedients Sancionadors de Trànsit. Relació núm. 20190014 . Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 122 de 22/05/2019 - ID N1900354525

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
23/05/2019 07:58 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190123. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 122 de 22/05/2019 - ID N1900354524

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
23/05/2019 07:54 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190121. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Vielha, Cl Sarriulera , 12 de Vielha.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 122 de 22/05/2019 - ID N1900351275

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
20/05/2019 09:24 - Registre de publicació

Notificacions en relació a actuacions dels expedients de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues). Relació núm. 20190116. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 120 de 20/05/2019 - ID N1900348114

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
20/05/2019 09:13 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190118. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 120 de 20/05/2019 - ID N1900348111

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
20/05/2019 09:10 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190117. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tàrrega, Pl. Les nacions sense Estat, 1 de Tàrrega.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 120 de 20/05/2019 - ID N1900348109

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
20/05/2019 09:06 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190120. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 120 de 20/05/2019 - ID N1900348104

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
20/05/2019 09:02 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20190019. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 120 de 20/05/2019 - ID N1900348101

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
20/05/2019 09:01 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació: Ajornaments i Fraccionaments. Relació núm. 20190018. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 120 de 20/05/2019 - ID N1900344016

Seu Electrònica