Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

34 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
19/07/2019 07:48 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190179. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 172 de 19/07/2019 - ID N1900504691

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
19/07/2019 07:43 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190181. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.172 de 19/07/2019 - ID N1900504690

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
15/07/2019 08:10 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190176. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 168 de 15/07/2019 - ID N1900492969

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
15/07/2019 08:05 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20190177. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.168 de 15/07/2019 - ID N1900492965

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
15/07/2019 08:02 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190175. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 168  de 15/07/2019 - ID N1900492963

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/07/2019 07:54 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190174. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de La Seu d’Urgell, Cl Joan Brudieu, 18 de La Seu d’Urgell.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 166 de 12/07/2019 - ID N1900489501

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/07/2019 07:50 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190173. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Solsona, Pl. Major, 8 de Solsona.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 166 de 12/07/2019 - ID N1900489500

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/07/2019 07:46 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190172. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 166 de 12/07/2019 - ID N1900487724

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/07/2019 08:17 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190170. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 162 de 08/07/2019 - ID N1900474475

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/07/2019 08:13 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190028. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 162 de 08/07/2019 - ID N1900474474

Seu Electrònica