Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

22 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
18/07/2018 14:50 - Registre de publicació

Notificació tràmit d'audiència. Relació núm. 20180041. Oficina gestora: Servei de Gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 173 de 18/07/2018 - ID N1800496087

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
18/07/2018 14:26 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180157. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de La Seu d'Urgell. Adreça: Ps Bruideu 18 de La Seu d'Urgell.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 173 de 18/07/2018 - ID N1800493160

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/07/2018 07:43 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 2018015. Oficina gestora : Servei de Recaptació - Oficina de Tàrrega: Pl. de les Nacions sense Estat, 1 de Tàrrega.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 169 de 13/07/2018 - ID N1800483254

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
11/07/2018 07:46 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm.20180039. Oficina gestora : Servei de Recaptació. Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 167 de 11/07/2018 - ID 1800479053

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
06/07/2018 08:16 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180153. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 163 de 6/07/2018 - ID N1800464021

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
06/07/2018 08:10 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180155. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 15 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 163 de 6/07/2018 - ID N180046020

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
06/07/2018 08:03 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20180154. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 163 de 6/07/2018 - ID N1800464017

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
04/07/2018 08:06 - Registre de publicació

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20180016. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 161 de 4/07/2018 - ID N1800457613

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
04/07/2018 08:02 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Recurs de Reposició d’Expedients Sancionadors de Trànsit. Relació núm. 20180017 . Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 161 de 04/07/2018 - ID N1800457612

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
04/07/2018 07:57 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20180152. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 161 de 4/07/2018 - ID N1800462683

Seu Electrònica