Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

22 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
19/10/2018 08:12 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180216. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tàrrega, Pl. Les nacions sense Estat, 1 de Tàrrega.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 253 de 19/10/2018 - ID N1800705155

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
19/10/2018 08:08 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180217. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 253 de 19/10/2018 - ID N1800705153

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
19/10/2018 08:05 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180214. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Cervera, Rbla. Lluis Sampere, 14 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 253 de 1910/2018 - ID N1800703418

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
19/10/2018 08:01 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20180215. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 253 de 19/10/2018 - ID N1800703417

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
19/10/2018 07:56 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 201802013. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Les Borges Blanques, Cl Raval de Lleida, 26 de Les Borges Blanques de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 253 de 19/10/2018 - ID N1800702779

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
15/10/2018 08:07 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180211. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 249 de 15/10/2018 - ID N1800695237

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/10/2018 08:22 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180000. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 02 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 245 de 10/10/2018 - ID N1800681112

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/10/2018 08:22 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació, resolució de recursos, devolució d’ingressos excessius. Relació núm. 20180061. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 245 de 10/10/2018 - ID N1800684850

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
05/10/2018 08:42 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Sancions de Transit. Relació núm. 20180026. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 05/10/2018 - ID N1800672687

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
05/10/2018 08:38 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Recurs de Reposició d’Expedients Sancionadors de Trànsit. Relació núm. 20180027 . Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 05/10/2018 - ID N1800672685

Seu Electrònica