Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

9 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
16/01/2019 08:03 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190002. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.14 de 16/01/2019 - ID N1900027076

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/01/2019 13:12 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180271. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 8 de 9/01/2019 - ID N1900001739

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/01/2019 13:11 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180273. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 02 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 8 de 9/01/2019 - ID N1900001740

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/01/2019 13:11 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190001. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 8 de 9/01/2019 - ID N1900001741

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/01/2019 13:09 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20180272. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 8 de 9/01/2019 - ID N1900001742

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/01/2019 13:08 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180274. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Cervera, Rbla. Lluis Sanpere, 14 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 8 de 9/01/2019 - ID N1900001743

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
28/12/2018 07:56 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20180270. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE  núm. 313 de 28/12/2018 - ID N1800873621

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
28/12/2018 07:48 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació: Ajornaments i Fraccionaments. Relació núm. 20180075. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 313 de 28/12/2018 - ID N1800872353

Venda per gestió i adjudicació directa
26/03/2018 09:57 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de Vielha de l’OAGRTL - C/ Sarriulera, 12. Telèfon 973 641525.

Termini d'exposició: 6 mesos

Publicació al BOP Lleida número 60 de 26/03/2018, número de registre 2265

Seu Electrònica