Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

6 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/08/2019 08:03 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190200. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 192 de 12/08/2019 - ID N1900557863

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
12/08/2019 07:38 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190201. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 192 de 12/08/2019 - ID N1900557859

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/08/2019 08:21 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació: Ajornaments i Fraccionaments. Relació núm. 20190199. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.190 de 09/08/2019 - ID N1900554729

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/08/2019 08:14 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190198. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 02 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 190 de 09/08/2019 - ID N1900551014

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
07/08/2019 07:44 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190197. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.188 de 07/08/2019 - ID N1900547214

Venda per gestió i adjudicació directa
26/03/2018 09:57 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de Vielha de l’OAGRTL - C/ Sarriulera, 12. Telèfon 973 641525.

Termini d'exposició: 6 mesos

Publicació al BOP Lleida número 60 de 26/03/2018, número de registre 2265

Seu Electrònica