Informació de la Seu

Imprimir còpia autèntica

Interrupcions previstes de la Seu

10 interrupcions
Inici de la interrupció: 19/12/2013 08:00

Motiu: Tasques de manteniment que afecten els serveis oferts a través de l'oficina virtual.

Durada prevista: 24 hores
Inici de la interrupció: 13/12/2013 14:00

Motiu: Tasques de manteniment que afecten els serveis oferts a través de l'oficina virtual.

Durada prevista: 24 hores
Inici de la interrupció: 29/11/2013 14:00

Motiu: Tasques de manteniment que afecten els serveis oferts a través de l'oficina virtual.

Durada prevista: 24 hores
Inici de la interrupció: 09/07/2013 13:00

Motiu: Tasques de manteniment de la seu electrònica

Durada prevista: 15 minuts
Inici de la interrupció: 05/06/2013 15:35

Motiu: Parada tècnica a les 15:30

Durada prevista: 1 hora des de la data de la parada
Inici de la interrupció: 05/04/2013 09:36

Motiu: Actualitzacions del sistema que afecten als següents tràmits de l'oficina virtual: - Aportació de documentació prèviament requerida per l'OAGRTL - Presentació de la declració de la Plusvàlua - Presentació d'una sol·licitud o reclamació - Sol·licitud de pròrroga de pagament - Sol·licitud d'exempció per minusvalidesa - Sol·licitud de bonificació per família nombrosa - Devolució d'ingressos per prorrateig per trimestres

Durada prevista: Finalització incidència 08/04/2013 13:00
Inici de la interrupció: 28/02/2013 11:00

Motiu: Tasques de manteniment

Durada prevista: 30 minuts (de les 11:00 a les 11:30)
Inici de la interrupció: 26/07/2012 09:00

Motiu: Treballs de manteniment tècnic que efecten exclusivament al tràmit "Devolució d'ingressos per prorrateig de trimestres" de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL.

Durada prevista: Tot el dia
Inici de la interrupció: 26/07/2012 08:00

Motiu: Treballs de manteniment de la seu electrònica

Durada prevista: 1 hora
Inici de la interrupció: 14/06/2012 10:00

Motiu: Treballs de manteniment tècnic

Durada prevista: 1 hora
Seu Electrònica