Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Comunicació de dades per a les notificacions (electròniques o en paper per correu postal)
05/06/2012 13:17 - Registre de publicació

 

DESCRIPCIÓ:


Aquest tràmit permet comunicar qualsevol canvi en la vostra adreça, de manera que l’OAGRTL tingui l’adreça sempre actualitzada a efectes de qualsevol notificació, comunicació, avís de pagament, etc.

També serveix per donar-vos d'alta a les notificacions electròniques (o per modificar, si ja esteu donats d'alta, el número de mòbil o adreça de correu electrònic on voleu rebre els avisos). Més informació sobres les notificacions electròniques aquí.

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


  • Per les persones físiques:

Per correu postal:
Enviant la sol•licitud i la documentació corresponent a qualsevol de les oficines de l'OAGRTL. 

Presencialment: 
Per compareixença a les dependències d’atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l’OAGRTL, aportant la documentació necessària.
Consultar la xarxa d'oficines.

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.   

Requisits: cal que l'interessat s'identifiqui amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

  • Per les persones jurídiques i altres subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques:

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.  

Requisits: cal que l'interessat s'identifiqui amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta). 

 

CARACTERÍSTIQUES:


Qui ho pot sol·licitar:

L'interessat. 

 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment.  

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

Si l’interessat és una persona física:

- Fotocòpia del DNI

 

Normativa:

Article 48 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que regula el domicili fiscal.
Article 54 de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Locals i d’altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l’OAGRTL de la Diputació de Lleida.

Decret de Presidència de l'OAGRTL núm. 3910, de 30 de novembre de 2017, de regulació dels mecanismes de comunicació i notificacions electròniques en els procediments administratius que es tramiten a l'OAGRTL.

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.   

Seu Electrònica