Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

20 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
16/10/2019 07:38 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190260. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Solsona, Pl. Major, 8 de Solsona.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.249 de 16/10/2019 - ID N1900713033

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/10/2019 08:47 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190258. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.247 de 10/10/2019 - ID N1900705216

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
14/10/2019 08:44 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190259. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.247 de 14/10/2019 - ID N1900705215

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/10/2019 08:39 - Registre de publicació

Notificacions en relació a actuacions dels expedients de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues). Relació núm. 20190041. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.247 de 14/10/2019 - ID N1900705211

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/10/2019 08:34 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190040. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.247 de 14/10/2019 - ID N1900701300

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/10/2019 08:31 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190255. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.247 de 14/10/2019 - ID N1900701299

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
14/10/2019 08:25 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20190256. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.247 de 14/10/2019 - ID N1900701298

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/10/2019 08:07 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190253. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.247 de 14/10/2019 - ID N1900701295

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/10/2019 08:01 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190251. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Solsona, Pl. Major, 8 de Solsona.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.247 de 14/10/2019 - ID N1900701294

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/10/2019 07:57 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190257. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Cervera, Rbla. Lluis Sanpere, 14 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 247 de 14/10/2019 - ID N1900701293

Seu Electrònica