Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

23 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
01/08/2018 08:02 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20180046. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 185 de 01/08/2018 - ID N1800527188

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
01/08/2018 07:58 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20180172. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 185 de 01/08/2018 - ID N1800527186

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
01/08/2018 07:52 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20180168. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 185 de 01/08/2018 - ID N1800525538

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
01/08/2018 07:46 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180170. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 02 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.185 de 01/08/2018 - ID N1800525537

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
25/07/2018 15:19 - Registre de publicació

Anunci de notificació de denúncia i inici d'expedient sancionador en matèria de trànsit. Relació núm. 20180018. Oficina gestora: Secció de Multes i Sancions. Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 20 dies naturals

BOE núm. 179 de 25/07/2018 - ID N1800513530

Venda per gestió directa
29/06/2018 15:42 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de La Seu d’Urgell de l’OAGRTL - C/ Joan Brudieu, 18, baixos. Telèfon 973 353135.

Termini d'exposició: 6 mesos

BOP de Lleida núm. 92 de 14/05/2018 - Núm. de registre 3495

Venda per gestió directa
29/06/2018 15:38 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de Balaguer de l’OAGRTL - C/ Àngel Guimerà, baixos, 32. Telèfon 973 445666.

Termini d'exposició: 6 mesos

BOP de Lleida núm. 92 de 14/05/2018 - Núm de registre 3476

Venda per gestió directa
29/06/2018 15:34 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de Balaguer de l’OAGRTL - C/ Àngel Guimerà, baixos, 32. Telèfon 973 445666.

Termini d'exposició: 6 mesos

BOP de Lleida núm. 92 de 14/05/2018 - Núm. de registre 3478 

Venda per gestió i adjudicació directa
26/03/2018 09:57 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de Vielha de l’OAGRTL - C/ Sarriulera, 12. Telèfon 973 641525.

Termini d'exposició: 6 mesos

Publicació al BOP Lleida número 60 de 26/03/2018, número de registre 2265

Venda per gestió i adjudicació directa
26/03/2018 09:52 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de Mollerussa de l’OAGRTL - Plaça Manel Bertran, 2, Telèfon 973 710132.

Termini d'exposició: 6 mesos

Publicació al BOP Lleida número 60 de 26/03/2018, número de registre 2264

Seu Electrònica