Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

22 anuncis
Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
05/10/2018 08:35 - Registre de publicació

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20180025. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 05/10/2018 - ID N1800672682

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
05/10/2018 08:30 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20180209. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 05/10/2018 - ID N1800672689

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
05/10/2018 08:26 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180206. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de La Seu d’Urgell, Cl Joan Brudieu, 18 de La Seu d’Urgell.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 05/10/2018 - ID N1800671737

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
05/10/2018 08:22 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180208. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 05/10/2018 - ID N1800671734

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
05/10/2018 08:18 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20180207. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 5/10/2018 - ID N1800668334

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
05/10/2018 08:13 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20180202. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 5/10/2018 - ID N1800668082

Aprovació dels padrons de la 3a cobrança 2018
18/09/2018 15:32 - Registre de publicació

Aprovació dels padrons de rebuts de l'IBI Rústica 2018 i de l'IAE 2018 dels municipis que s'indiquen, Aprovació del padró IVTM 2018 Castelló de Farfanya.

Termini d'exposició: 1 mes

BOP de Lleida núm. 181 de 18-09-2018

Numero de registre 6705

Calendari de la 3a cobrança 2018: del 21 de setembre al 23 de novembre, ambdós inclosos
18/09/2018 15:24 - Registre de publicació

Rebuts de l'IBI Rústica 2018, IAE 2018, IVTM 2018 Castelló de Farfanya, taxes municipals i altres ingressos públics que s'indiquen a l'edicte.

Termini d'exposició: Fins el 23 de novembre

BOP de Lleida núm. 181 de 18-09-2018

Numero de registre 6706

 

Venda per gestió directa
29/06/2018 15:42 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de La Seu d’Urgell de l’OAGRTL - C/ Joan Brudieu, 18, baixos. Telèfon 973 353135.

Termini d'exposició: 6 mesos

BOP de Lleida núm. 92 de 14/05/2018 - Núm. de registre 3495

Venda per gestió directa
29/06/2018 15:38 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de Balaguer de l’OAGRTL - C/ Àngel Guimerà, baixos, 32. Telèfon 973 445666.

Termini d'exposició: 6 mesos

BOP de Lleida núm. 92 de 14/05/2018 - Núm de registre 3476

Seu Electrònica