Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

29 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/04/2019 08:09 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190075. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 88 de 12/04/2019 - ID N1900258625

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/04/2019 08:05 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190082. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.88 de 12/04/2019 - ID N1900258624

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/04/2019 08:01 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20190012. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.88 de 12/04/2019 - ID N1900254533

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/04/2019 07:57 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190080. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Vielha, Cl Sarriulera , 12 de Vielha.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.88 de 12/04/2019 - ID N1900253795

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/04/2019 07:50 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20190011. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 88 de 12/04/2019 - ID N1900253794

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/04/2019 07:43 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190079. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 88 de 12/04/2019 - ID N1900253790

Exposició de la matrícula provisional de l'IAE 2019
11/04/2019 13:12 - Registre de publicació

Matrícula IAE 2019 dels municipis que s'indiquen a l'edicte.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

BOP Lleida núm. 2697 - Número de registre 2697

 

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/04/2019 08:15 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190073. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.86 de 10/04/2019 - ID N1900249810

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/04/2019 08:10 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190074. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tàrrega, Pl. Les nacions sense Estat, 1 de Tàrrega.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.86 de 10/04/2019 - ID N1900249806

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/04/2019 08:06 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190072. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 86 de 10/04/2019 - ID N1900249803

Seu Electrònica