Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

16 anuncis
Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
07/01/2020 10:23 - Registre de publicació

Acord de notificació de denúncia i inici d'expedient sancionador en matèria de trànsit. Relació número 20190034 - Oficina gestora: Secció de Multes i Sancions - Rambla Ferran 18 25007 Lleida

Termini d'exposició: 20 dies naturals

BOE núm. 3 de 03/01/2020 - ID N1900912055

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
07/01/2020 10:14 - Registre de publicació

Anunci de notificació de resolució sancionadora de multes de circulació. Relació número 20190035 - Oficina gestora: Secció de Multes i Sancions - Rambla Ferran 18 25007 Lleida

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 3 de 03/01/2020 - ID N1900912054

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
07/01/2020 10:07 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190342. Oficina gestora: Oficines territorials que s'indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 3 de 03/01/2020 - ID N1900911986

Subhasta - BOE 24-12-2019
31/12/2019 09:28 - Registre de publicació

Finca URBANA SOLAR número 11284. Situada a Tàrrega al Carrer de la Plana sense número. Dades Registre de la Propiedad de Tàrrega: Tom 2871, Llibre 447, Foli 69.

Termini d'exposició: Data conclusió 16-01-2020

BOE núm. 308 de 24/12/2019

Subasta SUB-RC-2019-2500700202265

 

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
30/12/2019 07:44 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 2010341. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 02 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 313 de 30/12/2019 - ID N1900902955

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
30/12/2019 07:41 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190340. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE num. 313 de 30/12/2019 - ID N1900902954

Seu Electrònica