Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

26 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
21/02/2020 07:56 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200060. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 45 de 21/02/2020 - ID N20000134955

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
21/02/2020 07:55 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200061. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 45 de 21/02/2020 - ID N2000134957

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
21/02/2020 07:54 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200062. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de La Seu d’Urgell, Cl Joan Brudieu, 18 de La Seu d’Urgell.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE Núm.45 de 21/02/2020 - ID N2000134954

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
21/02/2020 07:49 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200058 . Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Solsona, Pl. Major, 8 de Solsona.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.45 de 21/02/2020 - ID N2000131086

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
21/02/2020 07:46 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200059. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Les Borges Blanques, Cl Raval de Lleida, 26 de Les Borges Blanques de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.45 de 21/02/2020 - ID N2000131085

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
21/02/2020 07:40 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200057. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 02 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 45 de 21/02/2020 - ID N2000131083

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
19/02/2020 12:52 - Registre de publicació

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20200003. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 43 de 19/02/2020 - ID N2000124856

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
19/02/2020 12:52 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Recurs de Reposició d’Expedients Sancionadors de Trànsit. Relació núm. 20200005 . Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 43 de 19/02/2020 - ID N2000124849

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
19/02/2020 12:51 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Sancions de Transit. Relació núm. 20200004. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 43 de 19/02/2020 - ID N2000124851

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
19/02/2020 12:50 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20200056. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 43 de 19/02/2020 - ID N2000126226

Seu Electrònica