Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

29 anuncis
Anunci del calendari de la 3a cobrança 2019 (periode de pagament en voluntària del 20 de setembre al 20 de novembre)
18/09/2019 09:54 - Registre de publicació

Rebuts de l'IBI Rústica 2019, de l'IAE 2019 (quotes municipals) i les taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic inclosos en l'edicte.

Termini d'exposició: Fins el 20 de novembre

BOP de Lleida núm. 180 de 18/09/2019 - Núm de registre 6479

Anunci aprovació i exposició pública dels padrons de rebuts de la 3a cobrança 2019
18/09/2019 09:47 - Registre de publicació

Rebuts de l'IBI Rústica 2019 i de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (quotes municipals) 2019, dels municipis que tenen delegada la gestió tributària a l'OAGRTL Diputació de Lleida.

Termini d'exposició: 1 mes

BOP de Lleida núm. 180 de 18/09/2019 - Número de registre 6478

 

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
18/09/2019 07:59 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190233. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE nÚM. 224 de 18/09/2019 - ID N1900640143

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
18/09/2019 07:55 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190232. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.224 de 18/09/2019 - ID N1900640142

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
18/09/2019 07:51 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190214. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de La Seu d’Urgell, Cl Joan Brudieu, 18 de La Seu d’Urgell.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.224 de 18/09/2019 - ID N1900640141

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
13/09/2019 07:48 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20190231. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.220 de 13/09/2019 - ID N1900633920

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
13/09/2019 07:44 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190230. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.220 de 13/09/2019 - ID N1900633919

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/09/2019 07:51 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20190038. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.218 de 11/09/2019 - ID N1900629329

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/09/2019 07:44 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190229. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 218 de 11/09/2019 - ID N1900629326

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/09/2019 08:11 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190226. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Les Borges Blanques, Cl Raval de Lleida, 26 de Les Borges Blanques de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 216 de 09/09/2019 - ID N1900621945

Seu Electrònica