Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Sol·licitud de pròrroga del pagament
30/05/2012 15:21 - Registre de publicació

 

DESCRIPCIÓ:


És la concessió d’un nou termini per fer efectiu el pagament de les liquidacions d’ingrés directe de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) o de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua).

El termini de la pròrroga (ajornament) és de 3 mesos comptats des de l’endemà de la finalització del període voluntari de pagament.

La pròrroga de liquidacions d'ingrés directe no merita interessos de demora. No cal aportar garantia del deute a prorrogar.

Requisits:

1. S’ha de tractar de liquidacions d’ingrés directe de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) o de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua):

a) En el cas de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), s'han d'haver liquidat dos o més exercicis a una mateixa persona sobre un mateix immoble. No es poden concedir pròrrogues en el pagament de rebuts inclosos en el padró anual de l’IBI.  

b) En el cas de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), es pot demanar la pròrroga ni que només s'hagi rebut una liquidació de l'impost.

2. S’ha de sol·licitar mentre les liquidacions d’ingrés directe estan dins del període de pagament en voluntària.

3. L’import global ha de ser superior a 600 €.

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal:  

Enviant la sol·licitud i la documentació corresponent a qualsevol punt d'atenció al contribuent de l'OAGRTL.

Presencialment: 

Per compareixença a les dependències d'atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l'OAGRTL, aportant tota la documentació necessària.

Consulteu la xarxa d'oficines.

Per internet:

A través de l'oficina virtual de l'OAGRTL. Accedir al tràmit.   

Requisits: cal que el titular dels deutes s'identifiqui amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


 

Qui ho pot sol·licitar:

L'interessat, sempre que es compleixin els requisits a dalt indicats. 

 

Quan es pot sol·licitar:

S'ha de presentar la sol·licitud de pròrroga abans de la finalització del termini de pagament en període voluntari de les liquidacions d'ingrés directe.

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

- Fotocòpia del DNI de l'interessat.

- Fotocòpia o indicació de les liquidacions que es volen prorrogar. 

 

Termini de resolució:

El termini per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos des de la data de la seva presentació.

Un cop transcorregut aquest termini sense haver rebut la resolució, s'ha d'entendre la sol·licitud per desestimada (silenci administratiu negatiu), sens perjudici de la possibilitat que l'OAGRTL resolgui expressament la sol·licitud amb posterioritat.

  

Recursos:

Contra la resolució de la sol·licitud de pròrroga pot interposar-se recurs de reposició davant el President de l'OAGRTL en el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la recepció de la notificació de la resolució.  

 

Normativa:

Article 65.4 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Locals i d’altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l’OAGRTL de la Diputació de Lleida.

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu.   

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers