Tràmits

Imprimir còpia autèntica
Consultes, queixes, suggeriments i propostes de millora en relació als serveis públics
06/07/2015 15:03 - Registre de publicació

DESCRIPCIÓ:


Podeu presentar queixes, suggeriments i propostes de millora en relació al funcionament dels serveis públics, d'acord amb l'article 61 de le Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

FORMES DE TRAMITACIÓ:


Per correu postal: 

Enviant l'escrit a qualsevol de les oficines de l’OAGRTL 

Presencialment:  

Per compareixença a les dependències d’atenció al contribuent de qualsevol de les oficines de l’OAGRTL.

Consulteu la xarxa d'oficines.

Per internet: 

A través de l'Oficina Virtual. Accedir al tràmit.

Requisits: cal identificar-se amb certificat digital qualificat o reconegut (tant de programari com en targeta), amb idCAT Mòbil o amb Cl@ve.

 

CARACTERÍSTIQUES:


Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona pot fer propostes de millora i suggeriments.

 

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment.

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

No cal adjuntar-hi cap document.


Normativa:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

Formulari/s:

Adjunt trobareu els models de formularis per fer aquest tràmit presencialment o per correu. 

Seu Electrònica