Servicios de la Sede electrónica

Imprimir copia auténtica

Tablón de anuncios

26 anuncios
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
17/02/2020 08:15 - Registro de publicación

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200048. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm. 41 de 17/02/2020  -ID N20000119355

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
17/02/2020 08:14 - Registro de publicación

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20200051. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.41 de 17/02/2020 - ID N2000119354

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
17/02/2020 08:10 - Registro de publicación

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20200052. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.41 de 17/02/2020 - ID N2000119353

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
17/02/2020 08:06 - Registro de publicación

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200050 . Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Vielha, Cl Sarriulera , 12 de Vielha.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm. 41 de 17/02/2020 - ID N2000119352

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/02/2020 07:59 - Registro de publicación

Notificacions en relació a actuacions dels expedients de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues). Relació núm. 20200046. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm. 37 de 12/02/2020 - ID N2000105581

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
10/02/2020 08:57 - Registro de publicación

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20200037. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm. 35 de 10/02/2020 - ID N2000098336

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
10/02/2020 08:48 - Registro de publicación

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20200042. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE Núm. 35 de 10/02/2020 - ID 20000098335

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/02/2020 08:26 - Registro de publicación

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20200044. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.35 de 10/02/2020 - ID N2000098341

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/02/2020 08:34 - Registro de publicación

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20200041. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm. 35 de 10/02/2020 - ID N2000098340

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
07/02/2020 09:18 - Registro de publicación

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20200039. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Plazo de exposición: 15 dies naturals

BOE núm.33 de 07/02/2020 - ID N2000096854

Sede Electrónica