Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

29 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/09/2019 08:07 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190227. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 216 de 09/09/2019 - ID N1900621944

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
10/09/2019 08:02 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190224. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.216 de 09/09/2019 - ID N1900621165

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
10/09/2019 07:59 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190225. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 216 de 09/09/2019 - ID N1900621162

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
06/09/2019 08:49 - Registre de publicació

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20190023. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.214 de 06/09/2019 - ID N1900616703

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
06/09/2019 08:45 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20190220. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 214 de 06/09/2019 - ID N1900616702

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
06/09/2019 08:35 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190222. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.214 de 06/09/2019 - ID N1900616701

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
06/09/2019 08:32 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190221. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tàrrega, Pl. Les nacions sense Estat, 1 de Tàrrega.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.214 de 06/09/2019 - ID N1900616700

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
04/09/2019 08:06 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190217. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.212 de 04/09/2019 - ID N1900612526

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
04/09/2019 08:00 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació: Ajornaments i Fraccionaments. Relació núm. 20190219. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 212 de 04/09/2019 - ID N1900612525

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
04/09/2019 07:55 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20190218. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 212 de 04/09/2019 - ID N1900612524

Seu Electrònica