Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

1 anunci
Venda per gestió i adjudicació directa
26/03/2018 09:57 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de Vielha de l’OAGRTL - C/ Sarriulera, 12. Telèfon 973 641525.

Termini d'exposició: 6 mesos

Publicació al BOP Lleida número 60 de 26/03/2018, número de registre 2265

Seu Electrònica