Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

3 anuncis
Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
05/10/2018 08:42 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Sancions de Transit. Relació núm. 20180026. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 05/10/2018 - ID N1800672687

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
05/10/2018 08:38 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Recurs de Reposició d’Expedients Sancionadors de Trànsit. Relació núm. 20180027 . Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 05/10/2018 - ID N1800672685

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
05/10/2018 08:35 - Registre de publicació

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20180025. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 241 de 05/10/2018 - ID N1800672682

Seu Electrònica