Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

2 anuncis
Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
17/09/2018 08:17 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Recurs de Reposició d’Expedients Sancionadors de Trànsit. Relació núm. 20180023 . Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 225 de 17/09/2018 - ID N1800624885

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
17/09/2018 08:10 - Registre de publicació

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20180024. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 225 de 17/09/2018 - ID N1800624878

Seu Electrònica