Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

3 anuncis
Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
14/06/2019 08:11 - Registre de publicació

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20190016. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm 142 de 14/06/2019 - ID N1900417080

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
14/06/2019 08:08 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Sancions de Transit. Relació núm. 20180000. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 142 de 14/06/2019 - ID N1900417078

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
14/06/2019 08:04 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Recurs de Reposició d’Expedients Sancionadors de Trànsit. Relació núm. 20190018 . Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 142 de 14/06/2019 - ID N1900417076

Seu Electrònica