Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

14 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
01/08/2018 08:02 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20180046. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 185 de 01/08/2018 - ID N1800527188

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
01/08/2018 07:58 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20180172. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 185 de 01/08/2018 - ID N1800527186

Citació per a notificació per compareixença - Liquidacions d'ingrés directe
01/08/2018 07:52 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20180168. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 185 de 01/08/2018 - ID N1800525538

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
01/08/2018 07:46 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180170. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Tremp, Passeig del Vall, 02 de Tremp.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.185 de 01/08/2018 - ID N1800525537

Seu Electrònica