Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

29 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
08/04/2019 08:07 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190071. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Les Borges Blanques, Cl Raval de Lleida, 26 de Les Borges Blanques de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.84 de 08/04/2019 - ID N1900245415

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
05/04/2019 08:06 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190070. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.82 de 05/04/2019 - ID N1900242048

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
05/04/2019 08:03 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190067. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.82  de  05/04/2019 - ID N1900234605

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
05/04/2019 07:59 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20190068. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm.82 de 05/04/2019 - ID N1900234604

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
05/04/2019 07:50 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20190069. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de La Seu d’Urgell, Cl Joan Brudieu, 18 de La Seu d’Urgell.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm 82 de 05/04/2019 - ID N1900234603

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
01/04/2019 08:25 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20190010. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 78 de 01/04/2019 - ID N1900224824

Anunci del calendari de la primera cobrança 2019
28/02/2019 10:50 - Registre de publicació

Del 27 de febrer al 29 d'abril del 2019, ambdós inclosos. Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici de 2019 i taxes i altres ingressos de dret públic dels municipis i entitats que s'especifiquen en l'anunci.

Termini d'exposició: Fins el 29 d'abril del 2019

BOP de Lleida núm. 39 de 25/02/2019

Anunci d'aprovació i exposició pública de padrons primera cobrança 2019
28/02/2019 10:36 - Registre de publicació

Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici de 2019. Padrons fiscals dels següents municipis que tenen delegada la gestió tributària en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

Termini d'exposició: 1 mes

BOP Lleida núm. 39 de 25/02/2019

Venda per gestió i adjudicació directa
26/03/2018 09:57 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de Vielha de l’OAGRTL - C/ Sarriulera, 12. Telèfon 973 641525.

Termini d'exposició: 6 mesos

Publicació al BOP Lleida número 60 de 26/03/2018, número de registre 2265

Seu Electrònica