Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

2 anuncis
Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
12/01/2018 10:34 - Registre de publicació

Anunci de notificació de denuncia i inici d'expedient sancionador en matèria de trànsit. Relació número 20180002. Oficina gestora: Secció de Multes i Sancions. Rambla Ferran 18, LLEIDA.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 011 de 12/01/2018 - ID N1800015896

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
12/01/2018 10:29 - Registre de publicació

Anunci de notificació de resolució sancionadora de multes de circulació. Relació número 20180001. Oficina gestora: Secció de Multes i Sancions. Rambla Ferran 18, LLEIDA.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 011 de 12/01/2018 - ID N1800015894

 

 

Seu Electrònica