Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

4 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/05/2018 09:33 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180104. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Mollerussa, Pl. Manuel Bertran, 2 de Mollerussa.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 117 de 14/05/2018 - ID N1800324939

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/05/2018 09:31 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 201800102. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 117 de 14/05/2018 - ID N1800324937

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/05/2018 08:27 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180099. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 112 de 9/05/2018 - ID N1800309184

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
09/05/2018 08:25 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180025. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 112 de 9/05/2018 - ID N1800309185

Seu Electrònica