Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

4 anuncis
Venda per gestió i adjudicació directa
09/03/2018 12:32 - Registre de publicació

Lots que s'indiquen a l'anunci. Lloc de presentació d’ofertes, de 9 a 14 hores: Oficina de Mollerussa de l’OAGRT. Plaça Manuel Bertran, 2, 1r B Telèfon 973 710 132.

Termini d'exposició: 6 mesos

Publicació al BOP Lleida número 49 de 09/03/2018, número de registre 1842

Anunci de subhasta 20 de març de 2018 a les 10:00 hores
19/02/2018 12:01 - Registre de publicació

La subhasta es celebrarà el dia 20 de març de 2018 a les 10:00 hores en el C/ del Carme 26 de Lleida (edifici de la Diputació de Lleida, Sala d’Actes). Objecte de la subhasta: Adreça: C/ Diputació 1, PS traster F5. Municipi: Mollerussa. Identificació cadastral: 4713807CG2141S0053KP. Naturalesa del dret: Ple domini. Dades registrals: Registre de la propietat de Lleida núm. 3. Tom 2616. Llibre 241. Foli 1. Finca 13051. Idufir 25012001006911.

Termini d'exposició: Fins el 20 de març de 2018

Publicació al BOP Lleida número 35 de 19/02/2018, número de registre 1313

Anunci de subhasta 20 de març de 2018 a les 12:00 hores
19/02/2018 10:50 - Registre de publicació

La subhasta es celebrarà el dia 20 de març de 2018 a les 12:00 hores en el C/ del Carme 26 de Lleida (edifici de la Diputació de Lleida, Sala d’Actes). Objecte de la subhasta: Adreça: C/ Ferrer i Busquets 93, Traster T2. Municipi: Mollerussa. Identificació cadastral: 5011121CG2151S0081WP. Naturalesa del dret: Ple domini. Dades registrals: Registre de la propietat de Lleida núm. 3. Tom 2508. Llibre 220. Foli 122. Finca 12280. Idufir 25012000960030.

Termini d'exposició: Fins el 20 de març de 2018

Publicació al BOP Lleida número 35 de 19/02/2018, número de registre 1312

Anunci de subhasta 20 de març de 2018 a les 11:00 hores
12/02/2018 13:40 - Registre de publicació

La subhasta es celebrarà el dia 20 de març de 2018 a les 11:00 hores en el C/ del Carme 26 de Lleida (edifici de la Diputació de Lleida, Sala d’Actes). Objecte de la subhasta: 4 finques rústiques de Vila (Vielha) Municipi: Vielha Identificació cadastral: No consta Naturalesa del dret: Ple domini. Dades registrals: Registre de la propietat de Vielha Llibre: 8. Volum: 391 Foli: 33. Finca: 500 Idufir: 25009000473219 / Registre de la propietat de Vielha Llibre: 8. Volum: 391 Foli: 34. Finca: 501 Idufir: 25009000473226 / Registre de la propietat de Vielha Llibre: 8. Volum: 391 Foli: 35. Finca: 502 Idufir: 25009000473233 / Registre de la propietat de Vielha Llibre: 8. Volum: 391 Foli: 36. Finca: 503 Idufir: 25009000473240

Termini d'exposició: Fins el dia 20 de març del 2018

Publicació al BOP Lleida número 28 de 08/02/2018, número de registre 925

Seu Electrònica