Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

6 anuncis
Anunci de subhasta 20 de febrer de 2018 a les 12:00 hores
18/01/2018 17:49 - Registre de publicació

La subhasta es celebrarà el dia 20 de febrer de 2018 a les 12:00 hores en el C/ del Carme 26 de Lleida (edifici de la Diputació de Lleida, Sala d’Actes). Objecte de la subhasta: Adreça: C/ Urgell, 19, plaça 16. Municipi: Mollerussa Identificació cadastral: 5011417CG2151S0016US Naturalesa del dret: Ple domini. Dades registrals: Registre de la propietat de Lleida núm. 3. Tom: 1294 Llibre: 172. Foli: 4. Finca: 10145 Idufir: 25012000868497

Termini d'exposició: Fins el 20 de febrer de 2018

Publicació al BOP Lleida número 13 de 18/01/2018, número de registre 288

Anunci de subhasta 20 de febrer de 2018 a les 11:00 hores
18/01/2018 17:45 - Registre de publicació

La subhasta es celebrarà el dia 20 de febrer de 2018 a les 11:00 hores en el C/ del Carme 26 de Lleida (edifici de la Diputació de Lleida, Sala d’Actes). Objecte de la subhasta: Adreça: C/ A, Parcel.la F, PP2 La Bóbila Municipi: Bell-lloc d’Urgell Identificació cadastral: 4516111CG1141N0001HX Naturalesa del dret: Ple domini. Dades registrals: Registre de la propietat de Lleida núm. 2. Tom: 2032 Llibre: 63. Foli: 41. Finca: 4225 Idufir: 25011000477616

Termini d'exposició: Fins el 20 de febrer de 2018

Publicació al BOP Lleida número 13 de 18/01/2018, número de registre 287

Anunci de subhasta 20 de febrer de 2018 a les 10:00 hores
18/01/2018 17:39 - Registre de publicació

La subhasta es celebrarà el dia 20 de febrer de 2018 a les 10:00 hores en el C/ del Carme 26 de Lleida (edifici de la Diputació de Lleida, Sala d’Actes). Objecte de la subhasta: Adreça: C/ Mitjavila (carrer Calvari 4-10), PS traster 12 Municipi: Golmés Identificació cadastral: 1228803CG3112N0026WQ Naturalesa del dret: Ple domini. Dades registrals: Registre de la propietat de Lleida núm. 2. Tom: 2074 Llibre: 53. Foli: 20. Finca: 3717 Idufir: 25011000497478

Termini d'exposició: 20 de febrer de 2018

Publicació al BOP Lleida número 13 de 18/01/2018, número de registre 286

Anunci de subhasta 27 de febrer de 2018 a les 11:00 hores
12/01/2018 09:57 - Registre de publicació

La subhasta es celebrarà el dia 27 de febrer de 2018 a les 11:00 hores en el C/ del Carme 26 de Lleida (edifici de la Diputació de Lleida, Sala d’Actes). Objecte de la subhasta: Adreça: Parcel·la 195 del polígon 3 – Partida Mata Municipi: Avellanes i Santa Linya Identificació cadastral: 25045A003001950000BJ Naturalesa del dret: Ple domini. Dades registrals: Registre de la propietat de Balaguer. Tom: 2962. Llibre: 56. Foli: 86. Finca: 3853. Idufir: 25001001307173

Termini d'exposició: Fins el 27 de febrer de 2018

Publicació al BOP Lleida número 3 de 04/01/2018, número de registre 9786

Rectificació a: Publicació al BOP Lleida número 9 de 12/01/2018, número de registre 165 

Anunci de subhasta 27 de febrer de 2018 a les 12:00 hores
12/01/2018 09:46 - Registre de publicació

La subhasta es celebrarà el dia 27 de febrer de 2018 a les 12:00 hores en el C/ del Carme 26 de Lleida (edifici de la Diputació de Lleida, Sala d’Actes). Objecte de la subhasta: Adreça: C/ Cerers, 18 de Balaguer Identificació cadastral: 7590647CG1278N0001HQ Naturalesa del dret: Ple domini de la meitat indivisa. Dades registrals: Registre de la propietat de Balaguer. Tom: 2775. Llibre: 275. Foli: 164. Finca: 4158. Idufir: 25001000195702

Termini d'exposició: Fins el 27 de febrer de 2018

Publicació al BOP Lleida número 3 de 04/01/2018, número de registre 9785

Anunci de subhasta 27 de febrer de 2018 a les 10:00 hores
12/01/2018 09:21 - Registre de publicació

La subhasta es celebrarà el dia 27 de febrer de 2018 a les 10:00 hores en el C/ del Carme 26 de Lleida (edifici de la Diputació de Lleida, Sala d’Actes). Objecte de la subhasta: Adreça: Partida la Masuca – Pacel·la 79, polígon 6 Municipi: Ribelles (Vilanova de l’Aguda) Identificació cadastral: 25311A006000790000WF Naturalesa del dret: Ple domini de la meitat indivisa de l’usdefruit. Dades registrals: Registre de la propietat de Solsona. Tom: 593 Llibre: 23 Foli: 161 Finca: 1167 Idufir: 25006000248342

Termini d'exposició: Fins el dia 27 de febrer

Publicació al BOP Lleida número 3 de 04/01/2018, número de registre 9784

Seu Electrònica