Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

2 anuncis
Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
18/06/2018 08:01 - Registre de publicació

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20180015. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 147 de 18/06/2018 - ID N1800419478

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
18/06/2018 07:56 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Recurs de Reposició d’Expedients Sancionadors de Trànsit. Relació núm. 20180014 . Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 147 de 18/06/2018 - ID N1800419477

Seu Electrònica