Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

2 anuncis
Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
14/03/2018 08:28 - Registre de publicació

Notificacions de Denúncies i Inici d’expedient Sancionador en matèria de Trànsit. Relació núm. 20180005. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 64 de 14/03/2018 - ID N1800168033

Sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
14/03/2018 08:17 - Registre de publicació

Notificacions de Resolucions de Sancions de Transit. Relació núm. 20180006. Oficina gestora: Servei de gestió – Secció de Multes i Sancions: Rambla Ferran 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 64 de 14/03/2018 - ID N1800168030

Seu Electrònica