Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

16 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/02/2018 08:00 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació, resolució de recursos, devolució d’ingressos excessius. Relació núm. 2018007. Oficina gestora: Servei de recaptació, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 40 de 14/02/2018 - ID N1800097759

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
12/02/2018 13:40 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20180028. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 36 de 09/02/2018 - ID N1800089380

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/02/2018 13:40 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20180029. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 36 de 9/02/2018 - ID N1800089383

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
12/02/2018 13:40 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180030. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Solsona, Pl. Major, 8 de Solsona.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 36 de 9/02/2018 - ID N1800089376

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
05/02/2018 07:56 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180027. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 32 de 5/02/2018 - ID N1800072750

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
05/02/2018 07:49 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180006. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Balaguer, Cl Angel Guimerà, 32 de Balaguer.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 32 de 5/02/2018 - ID N1800072748

Seu Electrònica