Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Tauler d'anuncis

16 anuncis
Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
23/02/2018 09:24 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180023. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Les Borges Blanques, Cl Raval de Lleida, 26 de Les Borges Blanques de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 48 de 23/02/2018 - ID N1800124694

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
23/02/2018 09:12 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180038. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina del Segrià, Rbla. Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 48 de 23/02/2018 - ID N180012692

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
23/02/2018 09:08 - Registre de publicació

Notificacions de resolució de decrets i requeriment documentació. Relació núm. 20180009. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 48 de 23/02/2018 - ID N1800124690

Citació per a notificació per compareixença - Providències de constrenyiment
21/02/2018 08:35 - Registre de publicació

Notificacions de la providència de constrenyiment. Relació núm. 20180037. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen a la citació.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 46 de 21/02/2018 - ID N1800114705

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
21/02/2018 08:29 - Registre de publicació

Notificacions en relació al Procediment de Recaptació en via executiva. Relació núm. 20180036. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficines territorials que s’indiquen.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 46 de 21/02/2018 - ID N1800114704

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/02/2018 08:22 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180026. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Les Borges Blanques, Cl Raval de Lleida, 26 de Les Borges Blanques de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 40 de 14/02/2018 - ID N1800097768

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/02/2018 08:16 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180033. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de La Seu d’Urgell, Cl Joan Brudieu, 18 de La Seu d’Urgell.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 40 de 14/02/2018 - ID N1800097767

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/02/2018 08:13 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180008. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Vielha, Cl Sarriulera , 12 de Vielha.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 40 de 14/02/2018 - ID N1800097765

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/02/2018 08:09 - Registre de publicació

Notificacions en relació al procediment de recaptació en via executiva. Relació núm. 20180034. Oficina gestora: Servei de recaptació – Oficina de Vielha, Cl Sarriulera , 12 de Vielha.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 40 de 14/02/2018 - ID N1800097764

Citació per a notificació per compareixença - Actes i actuacions administratives especificades a l'edicte
14/02/2018 08:05 - Registre de publicació

Notificacions de liquidacions d’ingrés directe. Relació núm. 20180035. Oficina gestora: Servei de gestió, Rambla Ferran, 18 de Lleida.

Termini d'exposició: 15 dies naturals

BOE núm. 40 de 14/02/2018 - ID N1800097762

Seu Electrònica