Informació de la Seu

Imprimir còpia autèntica

Relació de dies hàbils i inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 01/01/2018 - Any Nou
 • 06/01/2018 - Reis
 • 13/01/2018 - Dissabte
 • 20/01/2018 - Dissabte
 • 27/01/2018 - Dissabte
 • 03/02/2018 - Dissabte
 • 10/02/2018 - Dissabte
 • 17/02/2018 - Dissabte
 • 24/02/2018 - Dissabte
 • 03/03/2018 - Dissabte
 • 10/03/2018 - Dissabte
 • 17/03/2018 - Dissabte
 • 24/03/2018 - Dissabte
 • 30/03/2018 - Divendres Sant
 • 31/03/2018 - Dissabte
 • 02/04/2018 - Dilluns de Pasqua
 • 07/04/2018 - Dissabte
 • 14/04/2018 - Dissabte
 • 21/04/2018 - Dissabte
 • 28/04/2018 - Dissabte
 • 01/05/2018 - Festa del Treball
 • 05/05/2018 - Dissabte
 • 12/05/2018 - Dissabte
 • 19/05/2018 - Dissabte
 • 26/05/2018 - Dissabte
 • 02/06/2018 - Dissabte
 • 09/06/2018 - Dissabte
 • 16/06/2018 - Dissabte
 • 23/06/2018 - Dissabte
 • 30/06/2018 - Dissabte
 • 07/07/2018 - Dissabte
 • 14/07/2018 - Dissabte
 • 21/07/2018 - Dissabte
 • 28/07/2018 - Dissabte
 • 04/08/2018 - Dissabte
 • 11/08/2018 - Dissabte
 • 15/08/2018 - L'Assumpció
 • 18/08/2018 - Dissabte
 • 25/08/2018 - Dissabte
 • 01/09/2018 - Dissabte
 • 08/09/2018 - Dissabte
 • 11/09/2018 - Diada Nacional de Catalunya
 • 15/09/2018 - Dissabte
 • 22/09/2018 - Dissabte
 • 29/09/2018 - Dissabte
 • 06/10/2018 - Dissabte
 • 12/10/2018 - Festa Nacional d'Espanya
 • 13/10/2018 - Dissabte
 • 20/10/2018 - Dissabte
 • 27/10/2018 - Dissabte
 • 01/11/2018 - Tots Sants
 • 03/11/2018 - Dissabte
 • 10/11/2018 - Dissabte
 • 17/11/2018 - Dissabte
 • 24/11/2018 - Dissabte
 • 01/12/2018 - Dissabte
 • 06/12/2018 - Dia de la Constitució Espanyola
 • 08/12/2018 - Immaculada Concepció
 • 15/12/2018 - Dissabte
 • 22/12/2018 - Dissabte
 • 25/12/2018 - Nadal
 • 26/12/2018 - Sant Esteve
 • 29/12/2018 - Dissabte
 • Tots els diumenges

L'OAGRTL fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis, d’acord amb:

- L'article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (en vigor fins l’1 d’octubre del 2016)

- L’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en vigor a partir del 2 d’octubre).

Dies hàbils i inhàbils

Fins l’1 d’octubre de 2016:

Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (art. 48 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre).

Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte, sempre i quan no siguin festius.

A partir del 2 d’octubre de 2016:

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (art. 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres, sempre i quan no siguin festius.

Còmput de terminis

Fins l’1 d’octubre, el còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

A partir del 2 d’octubre, el còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Seu Electrònica