Serveis de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica
A través de la web de la Diputació de Lleida podreu consultar les diferents licitacions de l'OAGRTL i de la resta de serveis i organismes que depenen de la Diputació de Lleida
A través del web de la Diputació de Lleida podreu consultar l’oferta pública d’ocupació i els diferents processos d'accés i selecció de personal de l'OAGRTL i de la resta de serveis i organismes que depenen de la Diputació de Lleida.
serveis.barraServeisExterns.e-notum.descripcio
Seu Electrònica